• DEEKSHA YADAV
  U.K.G- B
 • SHAGUN SHUKLA
  I st- B
 • SHAURYA PRATAP SINGH
  V th- B
 • TANVI YADAV
  II nd- C